Wybrane czasowniki w stronie biernej

 Czasowniki to say, to report, to know, to think, to believe, to consider, to suppose, to expect w stronie biernej są stosowane wg poniższych wzorów:

 

 

1. People say that he is...

 • It is said that he is...
 • He is said to be...

 

People say that Bob is a good architect. -Mówią ze Bob jest dobrym architektem.

 • It is said that Bob is a good architect. - Mówi się że Bob jest dobrym arhitektem.
 • He is said to be a good architect. -  Bob jest uważany za dobrego architekta.

 

2. People say that he was...
 • It is said that he was....
 • He is said to have been....

 

People say that he got married. - Mówią,że on się ożenił

 • It is said that he got married. - Mówi się,że on się ożenił.
 • He is said to have got married. - Mówi się, że on się ożenił.

 

 

3. People said that he was....

 • It was said that he was.....
 • He was said to be....

 

People thought that Roberta was more intelligent. - Myśleli,że Roberta była mądrzejsza

 • It was thought that Roberta was more intelligent. - Myślano, że Roberta była mądrzejsza
 • Roberta was thought to be more intelligent. - Roberta była uważana za mądrzejszą.

 

4. People said that he had been....

 • It was said that he had been....
 • He was said to have been....

 

My mother believed that I had saved some money before I bought that house. - Moja mama wierzyła, że zaoszczędziłam trochę pieniędzy zanim kupiłam ten dom.
 • It was believed that I had saved some money before I bought that house. - Uważano,że że zaoszczędziłam trochę pieniędzy zanim kupiłam ten dom.
 • I was believed to have saved some money before I bought that house. - Byłam uważana za taką, która  zaoszczędziłam trochę pieniędzy zanim kupiłam ten dom.
Wybrane czasowniki w stronie biernej