Odpowiedzi - wybrane czasowniki w stronie biernej


 

1.      b

2.      c

3.      a

4.      a

5.      c

6.      a

7.      b

8.      b

9.      a

10.    c