Ćwiczenia - wybrane czasowniki w stronie biernej

  1. Wybierz poprawną odpowiedz zgodną z polskim znaczeniem zdania.

 

1. Kasia jest uważana za piękną kobietę

a) Kate was believed to be a pretty woman

b) Kate is believed to be a pretty woman

c) Kate is believed is a pretty woman.

 

2. Mówiono, że Bartek jest żonaty.

a) It was said that he is married.

b) He was said that he was married

c) It was said that he was married

 

3. Przypuszcza się, że on jest za granicą.

a) He is supposed to be abroad.

b) He is said to be abroad

c) It to be supposed to be abroad

 

4. Sądzono, że znam dobrą odpowiedz.

a) It was thought that I know a good answer.

b) I was thought that I know a good answer

c) It  think that I know a good answer

 

5. Moja mama była uważana za dobrego lekarza w przeszłości.

a) My mother was considered to has been a good doctor

b) My mother was considered has been a good doctor

c) My mother was considered to have been a good doctor in the past

 

6. Mówi się, że on jest bogaty.

a) It is said that he is rich.

b) It is say that he is rich

c) It said that he is rich

 

7. Mówiono, że moi rodzice adoptowali dziecko.

a) They said that my parents have adopted a child.

b) It was said that my parents have adopted a child.

c)  It was said that my parents adopted a child

 

8. Zgodzono się, że on zostanie szefem.

a) He was agrred to be a boss

b) It was agreed that he became a boss.

c) It is agreed that he became a boss.

 

9. Nasza firma jest uważana za najlepszą w kraju.

a)Our company is believed to be the best in the country.

b) Our company to believed  to be the best in the country

c)  Our company is believed be the best in the country

 

10. Ogłoszono, że prezydent był chory.

a) They announced that the President had been ill.

b) It was announced that the President was ill.

c)  It was announced that the President had been ill.