Rzeczownik

 RZECZOWNIKI POLICZALNE

Rzeczowniki dzielimy na policzalne, czyli takie które możemy policzyć na sztuki:

 • an apple – two apples
 • a car – five cars

Rzeczowniki policzalne występują w liczbie pojedynczej i mnogiej:

 • w liczbie pojedynczej przed rzeczownikiem musi stać przedimek:

nieokreślony a/an lub określony the:

 • Take an umbrella with you.
 • Mum’s in the kitchen.
 • w liczbie mnogiej przedimek:

określony the lub nic:

 • The people over there are my neighbours.
 • Tigers are very good runners.

Some (kilka, kilku, trochę) w twierdzeniach lub w pytaniach jesli o coś prosimy lub coś oferujemy:

 • There are some good paintings in this museum. - W tym muzeum jest kilka dobrych obrazów:
 • Would you like some sweets? Chciałbyś trochę cukierków?

W pozostałych pytaniach (nie ofertach czy prośbach) i przeczeniach piszemy any (jakies, jakiekolwiek, żadne):

 • There aren’t any eggs in the fridge.  -  W lodówce nie ma żadnych jajek
 • Have you seen any palms on the beach?  -  Widziałeś jakies palmy na plaży?

Many (dużo), a lot of (dużo) lub a few (kilka), few (mało) :

 • There are only a few chairs in the classroom.

 

RZECZOWNIKI NIEPOLICZALNE

I na niepoliczalne, czyli takich których nie policzymy na sztuki:

 • Napoje: milk, water, juice
 • Produkty sypkie: sugar, salt, rice, sand
 • Produkty w masie: meat, pasta, spaghetti
 • Rzeczowniki abstrakcyjne: friendship, music

Rzeczowniki niepoliczalne występują w liczbie mnogiej

 

Przed niepoliczalnymi musi stać:

 

Some jak wyżej:

 • Would you like some coffee?  -  Chciałbyś trochę kawy?
 • Could you lend me some money?  -  Możesz pożyczyć mi trochę pieniedzy?

‘any’ jak wyżej:

 • Did you buy any rice?
 • Much (dużo), a lot of lub a little of (trochę) little of (mało) :
 • Why have you got so much sand in your hair?  -  Dlaczego masz tak dużo piasku we włosach?

 

 

W języku angielskim następujące rzeczowniki są niepoliczalne: money, advice, information, accommodation, baggage, luggage, furniture, luck, news, scenery, weather

 • This furniture is very old.  -  Te mebLe są bardzo stare. (nie: These furnitures are very old)
 • She had much baggage on her.  -  Miała przy sobie dużo bagażu (nie: She had many baggage on her)
Przedmioty, które składają się z dwóch częsci zazwyczaj nie posiadają liczby pojedyńczej:
 • Jeans, trousers, shorts, (dwie nogawki)
 • (Sun)glasses – (przeciwsłoneczne) okulary (dwa szkła)
 • Pyjamas – piżama (dwie części)
 • Narzędzia, które składają się  dwóch części: scissors, pilers (kombinerki)

 

Liczbę mnoga rzeczowników policzalnych tworzymy w następujący sposób:

 

Liczbę pojedynczą rzeczowników niepoliczalnych tworzymy:

Dodając wyrażenia ilościowe do żywności: a cup of, a glass of, a bottle of, a bowl of:

 • I drank a cup of coffee in the morning
 • Buy two bottles of milk for the baby.

Do odzieży: pair

 • pair of shoes
 • pair of trousers

 

Rzeczownik