Dopełniacz saksoński

FORMA DZIERŻAWCZA (DOPEŁNIACZ SAKSOŃSKI)

Dopełniacza saksońskiego stosujemy mówiąc przedmiotach należących do ludzi. Dopełniacza budujemy dodając ‘s lub jedynie apostrof do osoby, do której należy dana rzecz należy, stawiając ją przed tymże przedmiotem:

 

 

 

 

 

 

Dopełniacz saksoński w postaci ‘s dodajemy do:

  • Rzeczowników w liczbie pojedynczej (również do tych zakończonych na –s):
    • My cousin’s house, James’s cat
  • Rzeczowników w nieregularnej liczbie mnogiej:
    • Men’s club, children’s toys

Dopełniacz saksoński w postaci samego apostrofa (‘) dodajemy do rzeczowników w nieregularnej liczbie mnogiej:

  • Parents’ car, my friends’ son