Przyimek czasu

AFTER – po

I arrived home after midnight. - Przyjachałem do domu po północy

 

AT – o

 • She gets up at 7 o’clock. - Ona wstaje o  7.
 • At midday/midnight – w południe/ o północy
 • At lunch time – w porze lunchu
 • At night/weekend – w nocy/w weekend
 • At Christmass/Easter/New Year – w Boże Narodzenie/Wielkanoc/Nowy Rok

 

BEFORE – przed

I don’t go sleep before 11 o’clock. - Nie chodze spać przed 11.

 

BETWEEN – między

Lucas works between 9 and 5 o’clock. - Lucas pracuje między 9-tą, a 5-tą

 

BY – do, przed (określonym czasem)

 • By tomorrow – do jutra

She should be here by the lunch time. -Powinna tu być przed porą lunchu.

The foods must be delivered by 1st May. - Dobra muszą być dostarczone przed pierwszym maja.

 

DURING - podczas, w czasie

I’ve met your ex-girlfriend twice during the day. - Dwa razy spotkałem twoją była dziewczynę w ciągu dnia

 

FOR – przez (jakiś okres czasu)

We’ve known each Rother for 10 years.- Znamy się od 10 lat.

 

FROM – od

Hot meals were served from 6 p.m. - Gorące posiłki serwowano od 6-tej

 

UNTILL – aż do (często until jest skracane do ‘till’)

The boss is on leave (un)till Monday. - Szef jest na urlopie aż do poniedziałku.

 

TO – do

In Poland in 2001 unemployment raised to 18%. - W Polsce w 2001 roku bezrobocie wzrosło do 18%.

 

FROM … TO/(UN)TILL – od …do/aż do

The museum is open from 10a.m. to/(un)till 5 p.m. - Muzeum jest otwarte od 10-tej do/aż do 17.

 

IN – w

 • miesiąc - in February - w lutym
 • rok – in 1987 - w 1987
 • pory dnia: in the morning (rankiem), in the afternoon (po południu), in the evening (wieczorem)
 • pory roku: in the summer (latem), in the autumn (jesienią), in the winter (zimą), in the spring (wiosną)

 

ON – w

dzień tygodnia – on Monday (afternoon/evening etc.) - w poniedziałek (popołudniu/wieczorem, itd.)

data – on the 3rd of June - trzeciego czerwca

on my birthday - w moje urodziny

 

SINCE – od (konkretnego punktu w czasie)

My parents are married since 1981. - Moi rodzice są małżeństwem od 1981.

I haven’t eaten anything since lunchtime. - Nie jadłam nic od lunchu.

 

AT THE BEGINNING – na początku, z początkiem

 • At the beginning of day/week/month/year - Z początkiem dnia/tygonia/miesiąca/roku
 • At the end of party/match/concert - na początku imprezy/meczu/koncertu

At the beginning of next week I move to a new house. - Z początkiem następnego tygonia przeprowadzam się do nowego domu.

 

IN THE BEGINNING – początkowo

In the beginning they didn’t like each other. - Początkowo się nie lubili.

 

AT THE END OF – na końcu, z końcem

 • At the end of day/week/month/year - Z końcem dnia/tygonia/miesiąca/roku
 • At the end of party/match/concert - na końcu imprezy/meczu/koncertu

She decided not to wait at the end of match and went home. - Zdecydowała nie czekać na koniec meczu I poszła do domu.

 

IN THE END – w końcu, nareszcie

In the end my brother is getting married. - w końcu mój brat się żeni.

 

ON TIME – punktualnie

I hope the train leaves on time. - Mam nadzieję, że pociąg odjedzie punktualnie

 

IN TIME – na czas, w porę (wystarczająco)

Tutsy came in time to see the news. - Tutsy przyszła w porę, aby obejrzeć wiadomości


AT LAST – w końcu, nareszcie

He finished his autobiography at last. - W końcu skończył swoją autobiografie.

 

AT LEAST – przynajmniej

You could say ‘I’m sorry’ at least. - Przynajmniej mogłeś powiedzieć przepraszam.