Zasady społeczeństwa obywatelskiego

  • Obywatele sprawują najwyższą władzę w państwie.
  • Powołują Parlament w wyniku demokratycznych wyborów.
  • Powołują władze samorządową również w wyniku demokratycznych wyborów.
  • Władze państwowe, administracyjne i samorządowe działają w ramach obowiązującego prawa.
  • W społeczeństwie obywatelskim odbywa się referendum, czyli głosowania w sprawach ważnych dla nich i dla państwa.
  • Podczas tworzenia prawa uwzględnia się interes obywateli.
  • Funkcjonuje prawny system ochrony praw i wolności obywatelskich (Trybunał Konstytucyjny Rzecznik Praw Obywatelskich).
  • Istnieje możliwość funkcjonowania organizacji, które wyrażają interes obywateli.
  • Obywatele mają zagwarantowana swobodę udziału w różnych dziedzinach życia społecznego.
Społeczeństwo obywatelskie