Działania obywatelskie

Chęć działania wyrażona przez obywateli jest niezbędna do funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego. Warunkiem działania jest funkcjonowanie państwa opartego na zasadach demokratycznych. W systemach totalitarnych i autorytarnych gdzie obecne jest społeczeństwo zamknięte niemożliwe jest działanie obywateli, gdyż państwo nie dopuszcza do jakiegokolwiek działania „oddolnego”, a dodatkowo kontroluje wszelkie przejawy działalności.

 

Działania obywatelskie mogą przybierać formy twórcze lub destrukcyjne. Ważnym przykładem działań obywatelskich, które doprowadziły do likwidacji komunizmu i budowania społeczeństwa otwartego w Polsce był rozwój opozycji i działalność takich grup, jak: „Karta77”, KOR, czy Kościoła.

 

Pozytywne przykłady działań mogą przybierać również postać uczestnictwa obywateli w życiu publicznym np. wybory na różne szczeble władzy lub inicjatyw obywatelskich, czyli takich działań, których celem jest poprawa warunków życia obywateli.