Władza samorządowa

dział: Ustrój

Po transformacji systemowej w Polsce w 1989 r. zmianie uległ także system władzy samorządowej. W 1990 r. została przeprowadzona reforma gmin, a w 1998 r. utworzone zostały powiaty. Zmianie uległ też podział administracyjny kraju.

 

Tradycja samorządu terytorialnego w Polsce sięga XVIII wieku. Wywodzi się z Konstytucji 3 Maja z 1791 r. Samorząd istniał na ziemiach polskich pod zaborami. W wolnej Polsce w okresie dwudziestolecia międzywojennego wprowadziła go Konstytucja marcowa z 1921 r. W okresie PRL-u istniał dwustopniowy podział administracyjny (gminy i województwa). Dni 1 stycznia 1999 r. wprowadzono trójstopniowy podział na gminy, powiaty i województwa. Każda z tych jednostek posiada inną strukturę i odmienne kompetencje. Ważne jest to, że system samorządów w Polsce nie ma charakteru hierarchicznego. A więc zakres działania samorządu wojewódzkiego nie narusza kompetencji samorządu powiatowego czy gminnego. Samorząd nie jest zależny od jednostek rządowej administracji, posiada osobowość prawną, prawo do dysponowania własnym majątkiem, tylko w ograniczonym zakresie podlega kontroli ze strony władzy centralnej.  

Władza samorządowa