Transformacja kulturowa

dział: Ustrój

Zmiany polityczne nie pozostały bez wpływu na społeczeństwo oraz sferę kulturową. Od lat 90-tych zapanowała w Polsce wolność słowa. Znikła cenzura, która ograniczała od tylu lat swobodę wypowiedzi. Zapanował pluralizm w mediach. Społeczeństwo zaczęło być coraz bardziej świadome zmian. Powodowała to głownie łatwość dostępu do informacji. Wraz ze politycznym odcięciem się od ZSRR i dawnego bloku wschodniego, w miejsce dotychczasowych wzorców czerpanych, a wręcz narzucanych ze wschodu, pojawiły się wzorce zachodnie, głównie amerykańskie. Zaczęło się budowanie społeczeństwa masowego. Inaczej niż w przypadku ZSRR i radzieckich wzorców kulturowych, teraz wzorce i zachodnia kultura zaczęły być masowo przyjmowane przez Polaków. Te zmiany następowały bardzo szybko, tworząc nowe polskie społeczeństwo.

Transformacje w Polsce