Transformacja gospodarcza

dział: Ustrój
Transformacja dokonywała się na różnych płaszczyznach, nie tylko w sferze politycznej. Zmianie uległa również gospodarka nowej Polski. W państwie socjalistycznym mieliśmy do czynienia z gospodarką centralnie planowaną i sterowaną przez państwo. Pewne sektory gospodarki były rozwijane lepiej. Mowa tutaj o przemyśle, głównie przemyśle wydobywczym (górnictwo i hutnictwo) oraz przemyśle zbrojeniowym. Grupami zawodowymi najbardziej uprzywilejowanymi byli górnicy i hutnicy. W tym państwie nie istniała własność prywatna w szerszą skalę. Przedsiębiorstwa należały do państwa, a część gospodarstw rolnych uległa kolektywizacji. W gospodarce socjalistycznej istniał duży interwencjonizm państwa w gospodarkę. Wszystko uległo zmianie w 1989 r. Gospodarka przekształciła się w wolnorynkową, kierowaną prawami rynku, popytem i podażą. Większość przedsiębiorstw państwowych uległa prywatyzacji, a gospodarka socjalistyczna zmieniła się w kapitalistyczną.
Transformacje w Polsce