Inną formą przemocy jest terroryzm etniczny, którego podłożem są tendencje separatystyczne, konflikty etniczne, dążenia niepodległościowe. Za pomocą bomb, wymuszeń czy broni palnej poszczególne organizacje chcą osiągnąć cel dla siebie najważniejszy - suwerenność polityczną regionu w którym działają.

 

Najlepszym przykładem takich działań jest Irlandzka Armia Republikańska, założona w 1969 roku jako zbrojne ramię Sinn Feinn, dążące do wyzwolenia Irlandii Północnej od zależności brytyjskiej i przyłączenia jej do Republiki Irlandii. W latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych działalność IRA cieszyła się poparciem wielu Irlandczyków i miała na całym świecie bardzo wielu sympatyków. IRA otrzymywała uzbrojenie i instruktorów od Libii i OWP, a środki finansowe od środowisk irlandzkich w USA. Do zawieszenia broni w 1994 roku, IRA przeprowadzała ataki na brytyjskich polityków, siły policyjne i wojsko brytyjskie stacjonujące w Irlandii Północnej oraz na lojalistów protestanckich. Po zerwaniu rozejmu bojownicy IRA, dokonywali ataków bombowych w środkach komunikacji, centrach handlowych i w budynkach użyteczności publicznej na terenie Wielkiej Brytanii. Za najkrwawszy zamach przeprowadzony przez IRA uważa się atak na centrum handlowe w Irlandii Północnej w mieście Omagh, w wyniku, którego zginęło 28 osób. Powszechne oburzenie i protest społeczności zarówno katolickiej jak i protestanckiej wpłynęły na zawieszenie działalności terrorystycznej.

 

Podobnymi metodami jak IRA posługuje się baskijska separatystyczna organizacja o nazwie ETA założona w 1959 roku, żądająca samostanowienia dla Kraju Basków i oderwania go od Hiszpanii. Ofiarami zamachów są przede wszystkim politycy hiszpańscy, sędziowie, urzędnicy. Najbardziej spektakularną akcją był udany zamach na premiera Hiszpanii Carrero Blanco w 1973 r.

 

Innymi organizacjami o podobnych celach i sposobach walki są tak zwane Tamilskie Tygrysy żądające oderwania prowincji Tamil od Sri Lanki (obecnie Cejlon), Front Wyzwolenia Narodowego Korsyki i Partia Pracy Kurdystanu.

Przestępczość zorganizowana i zjawisko międzynarodowego terroryzmu