Terroryzm arabski ściśle utożsamiany jest z islamem. Na jego powstanie w epoce nowożytnej, a dokładnie w XX wieku, w znacznym stopniu wpłynęło powstanie w 1948 roku państwa Izrael. Powodem jest wroga polityka prowadzona przez to państwo w stosunku do krajów arabskich, głównie Egiptu, Syrii, Jordanii i Libanu, a przede wszystkim odmawianie uznania praw Palestyńczyków do utworzenia własnego państwa. Wszystko to doprowadziło do utrwalenia wizerunku Izraela jako wroga islamu, wroga historycznego i religijnego. A w konsekwencji doprowadziło do postawy wg, której Izrael należy zniszczyć możliwie jak najszybciej. Izrael jak wiadomo posiada możnego protektora w postaci USA, dlatego też Stany Zjednoczone, utożsamiane z Izraelem również stanowią wroga islamu. Do najważniejszych organizacji palestyńskich, walczących o niepodległość swojego kraju należą:

  • Ludowy Front Walki, do 1967 kierowany przez Samira Ghosheha;
  • Ludowy Front Wyzwolenia Palestyny, założony przez Georgia Habisha w 1967 roku;
  • Demokratyczny Front Wyzwolenia Palestyny, którego przywódcą od 1969 roku jest Naif Hawatmeh,
  • al-Fatah Jasira Arafata

 

Od 1988 roku Jasir Arafat oficjalnie zerwał współpracę z organizacjami terrorystycznymi. W 1993 roku spotkał się w Paryżu z premierem Izraela Icchakiem Rabinem. Efektem tego spotkania było podpisanie porozumienia w 1994 roku dotyczącego utworzenia Autonomii Palestyńskiej. W październiku 1994 roku J. Arafat wraz z Icchakiem Rabinem i Szymonem Peresem otrzymał Pokojową Nagrodę Nobla.

 

Grupami terrorystycznymi o nieco innym charakterze są egipski Dżihad, palestyński Hamas, libańsko-irański Hezbollah i saudyjsko-afgańska Al-Kaida. Wyznacznikiem tych organizacji jest fundamentalizm islamski, głoszący idee świętej wojny z niewiernymi, głównie z Izraelczykami i Amerykanami, wyzwolenie Jerozolimy z rąk „Szatana” (Izraela), likwidowanie zdrajców islamu.

 

Do największych ataków Dżihadu należał zamach w 1981 roku w wyniku, którego śmierć poniósł prezydent Egiptu Anwar Sadat. Hamas swoje najkrwawsze ataki przeprowadził w Jerozolimie w 1997 roku, kiedy to od bomb zamachowcy samobójcy zginęło 29 osób a rannych zostało 348, oraz wcześniej w 1996 roku, kiedy to bomba rzucona na autobus zabiła 26 osób.

 

Al-Kaida czyli Baza, Osamy bin Ladena jest rodzajem sieci wielu organizacji fundamentalistycznych z różnych krajów arabskich. Dysponując potężnymi środkami finansowymi. Jest w stanie prowadzić działalność terrorystyczną na skalę międzynarodową, nawet z wykorzystaniem broni biologicznej, chemicznej oraz sieci informatycznych. Osama bin Laden odpowiedzialny jest za kierowanie wieloma akcjami przeciwko Amerykanom, między innymi za zbombardowanie w sierpniu 1998 roku ambasad amerykańskich w Dar-es-Salam i w Nairobi, czy za atak na WTC w Nowym Jorku w 1993 roku, kiedy od bomby umieszczonej w samochodzie zaparkowanym w podziemnym garażu gmachu zginęło sześć osób, a około tysiąca zostało rannych. Osiem lat później, 11 września 2001 roku doszło do uprowadzenia samolotów pasażerskich przez terrorystów Al-Kaidy, które zostały skierowane na wieże WTC oraz Pentagon. Śmierć poniosło około 3000, a rannych zostało znacznie więcej.

Przestępczość zorganizowana i zjawisko międzynarodowego terroryzmu