System mieszany

dział: Polityka

System mieszany, zwany tez półprezydenckim jest połączeniem systemu prezydenckiego i parlamentarnego. W tym systemie prezydent ma szerokie uprawnienia, np. prawo do rozwiązania w dowolnym czasie parlamentu. Jednak nie jest szefem rządu, jak to ma miejsce w systemie prezydenckim. Prezydent wyłaniany jest w drodze głosowania powszechnego. Do jego zadań należy kształtowanie polityki zagranicznej, powoływanie premiera oraz poszczególnych ministrów. Do rządu należy prowadzenie bieżącej polityki. Ponosi on odpowiedzialność zarówno przed prezydentem jak i przed parlamentem. System mieszany obowiązuje we Francji i Rosji.  

Typy rządów w państwach demokratycznych