Rola obywatela w państwie demokratycznym

dział: Polityka

W XX wieku prawa obywatelskie posiadane bez względu na religię, rasę, poglądy czy majątek, zostały przyznane społeczeństwom demokratycznym. Rozwój środków masowego przekazu zapewnił ludziom szybki dostęp do informacji, a dobra sytuacja gospodarcza kraju wpłynęła na wzrost ich aktywności politycznej.

 

Jako obywatele państw demokratycznych posiadamy szereg praw i obowiązków wobec państwa. Demokracja daje nam możliwość uczestnictwa w życiu politycznym oraz w kształtowaniu polityki państwa. Te wszystkie działania możemy podejmować pośrednio przez swoich przedstawicieli, albo też biorąc czynny udział w działalności politycznego ugrupowania.

 

Czynnikami wpływającymi na naszą polityczną aktywność są:

  • sytuacja ekonomiczna kraju
  • otoczenie społeczne czy normy grupowe, które mogą mieć wpływ na aktywność polityczną (mogą ją ograniczać bądź pobudzać)
  • instytucje polityczne, mogą swoim działaniem inspirować obywateli
  • przeszkodą mogą być warunki techniczne (np. słaby dostęp do informacji)
Obywatel w państwie demokratycznym