Naród i wspólnota narodowa

Pojęcie:

Pojęcie naród wywodzi się z jęz łac. natio i oznacza zbiorowość ludzi charakteryzująca się wspólną świadomością przynależności do jednej historycznie ukształtowanej grupy. Naród posiada wspólne terytorium, własną kulturę, języki i silne poczucie więzi pomiędzy członkami wspólnoty.


Czynniki narodowotwórcze:

Do czynników narodowotwórczych należą:

  • wspólne terytorium,
  • pochodzenie etniczne,
  • wspólnota kultury (język, religia),
  • wspólna organizacja polityczna,
  • więzi emocjonalne.
Naród i wspólnota narodowa