Świadomość narodowa

Odnosi się do silnego poczucia przynależności historycznej do danej nacji. Tworzy ją przekonanie o wspólnym pochodzeniu. Naszą świadomość narodową kształtują np. wydarzenia historyczne (chrzest Polski, czy bitwa pod Grunwaldem)


Typy świadomości narodowej:

 

patriotyzm (jęz. gr partriotes - oznacza rodak, ojczyzna) odnosi się do umiłowania ojcowizny, ojczyzny. Wyrazem patriotyzmu jest walka o ojczyznę w chwilach zagrożenia, a w chwilach swobody praca na rzecz jej rozwoju. Troska o ojczyznę odnosi się również do służby wojskowej, przestrzegania praw, dbałości o środowisko naturalne.

 

Nacjonalizm (jęz łac. natio- naród)- oznacza ideologie, dla której najwyższą wartością jest naród. Zwolennicy uznają prawa własnego narodu za najważniejsze, dlatego nacjonalizm może być źródłem nietolerancji i agresji wobec innych.

 

Szowinizm (jęz. fr.chauvinisme) skrajny nacjonalizm, wyrażony przeciw innym nacjom. Może oznaczać nienawiść do innych narodów lub postrzeganie ich przez pryzmat jedynie złych cech. Szowinista nie dostrzega wad własnego narodu.

 

Rasizm (jęz wł. razzisto)  jest to pogląd uznający, że wartość człowieka zależy od rasy .Według nazistów niemieckich istnieją rasy lepsze (panów) i gorsze (podludzi), w wyniku czego Cyganie, Słowianie, Żydzi jako rasy niższe były celem ataku podczas II wojny światowej. Rasizm zawarty jest w antysemityzmie.

 

Ksenofobia (jęz gr.ksenos-obcy ,cudzy i phóbos-strach)-dosłownie oznacza strach przed obcymi. Taka postawa oznacza niechęć do innych w tym do innych ras, nacji itp.

 

Kosmopolityzm (jęz gr. kosmopolites oznacza obywatela świata). Kosmopolityzm jest postawą wskazująca na osobę, która akceptuje warunki we wszystkich państwach świata i wszędzie czuje się dobrze.Jednocześnie postawa ta prowadzi do zaniku patriotyzmu.

 

Stereotypy narodowe

to wyobrażenia, opinie, wzorce przyjmowane bezkrytycznie i powielane mentalnie np. Polak to pijak, Niemiec to uosobienie posłuszeństwa i porządku. Takie myślenie nie odzwierciedla prawdy o danym narodzie, jedynie jest źródłem konfliktów i zakłamania.

Naród i wspólnota narodowa