Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce

6 stycznia 2005 roku została przyjęta Ustaw o mniejszościach narodowych i etnicznych

i języku regionalnym. Według tej ustawy art. 2 pkt 1 mniejszością narodową jest grupa obywateli, która spełnia następujące warunki:

 

  • jest mniej liczebna od pozostałej części ludności Rzeczypospolitej Polskiej;
  • w sposób istotny odróżnia się od pozostałych obywateli językiem, kulturą lub tradycją;
  • dąży do zachowania swojego języka, kultury lub tradycji;
  • ma świadomość własnej historycznej wspólnoty narodowej i jest ukierunkowana na jej wyrażanie i ochronę;
  • jej przodkowie zamieszkiwali obecne terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od co najmniej 100 lat;
  • utożsamia się z narodem zorganizowanym we własnym państwie.

 

W Polsce (w 2002 roku 97,6% społeczeństwa stanowili Polacy), pozostała ludność to mniejszości narodowe. Mamy mniejszość białoruską, czeską, litewską, niemiecką (jedyna reprezentowana w Sejmie RP), ormiańską, rosyjską , słowacką ukraińską żydowską.

Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce