Międzynarodowy Trybunał Karny

dział: Prawo
Sąd międzynarodowy powołany na podstawie Statutu Rzymskiego na przełomie czerwca i lipcu 1998 roku z inicjatywy Amnesty International do sądzenia najcięższych zbrodni dokonanych przez pojedyncze osoby po 1 lipca 2002 roku. Wśród najcięższych zbrodni rozpatrywanych przez Trybunał można wymienić: oskarżone o ludobójstwo, zbrodnie przeciwko ludzkości i zbrodnie wojenne w najbliższym czasie będą czynione prace nad zdefiniowanie agresji, która również trybunał może rozpatrywać w zakresie swoich czynności. W skład Międzynarodowego Trybunału Karnego wchodzą sędziowie powołani z państw, które przyjęły jego prawa; łącznie jest ich 18.
Systemy ochrony praw człowieka