Media - czwarta władza

dział: Polityka

Media (środki masowego przekazu) są instytucjami, których podstawową funkcją jest przekaz informacji masowemu odbiorcy. Zalicza się do nich telewizję, radio, prasę, Internet, książki, film, płyty itp. oraz instytucje, które zajmują się rozpowszechnianiem informacji (prasowe agencje, wydawnictwa).

 

Dla rozwoju mediów zasadniczym wynalazkiem okazała się być ruchoma czcionka Jana Gutenberga. Szereg wynalazków  w sferze mediów miało miejsce w XIX wieku, po odkryciu zjawisk związanych z elektrycznością oraz magnetyzmem. Rozwojowi mediów sprzyjało także szereg innych zjawisk, głównie rozwój bankowości czy nasilenie społecznego niezadowolenia. Wywoływały one potrzebę szybkiego dostarczenia informacji. Pierwsza agencja prasowa ruszyła już w latach 40-tych XIX wieku (agencja Havasa).   

 

Media - czwarta władza