Rodzaje i funkcje środków masowego przekazu

dział: Polityka

Media możemy podzielić na:

 • media tradycyjne (komunikacja odbywa się tylko w jednym kierunku), np. film, książka
 • media interaktywne (przepływ informacji możliwy jest w dwie strony), np. Internet
Ze względu natomiast na tempo dostarczania odbiory informacji, mówimy o mediach:
 • wolnego kroku (książki, prasa)
 • szybkiego kroku (radio, telewizja)

 

Silniejszym oddziaływaniem charakteryzują się media wolnego kroku, ponieważ w ich przypadku odbiór danej informacji odbywa się w sprzyjających warunkach, w atmosferze spokoju. Do tej informacji odbiorca może parokrotnie powracać. Nie można tego powiedzieć natomiast o mediach szybkiego kroku.   

 

Ze względu na dowolność interpretacji przekazu przez odbiorcę wyróżniamy:

 • media gorące (przekaz jednoznaczny, narzucający odbiorcy interpretację), np. prasa, radio
 • media zimne (przekaz wielokanałowy z pozostawioną swobodą interpretacji), np. telewizja

 

Media spełniają następujące funkcje:

 • informacyjną – przekazują masowemu odbiorcy informacje
 • opiniotwórczą – kształtują opinię odbiorcy
 • kontrolną – pozwalają ocenić postępowanie jednostek, np. zajmujących wysokie państwowe stanowiska
 • kulturotwórczą – upowszechniają współczesną kulturę
 • edukacyjną – poszerzają wiedzę odbiorców
 • rekreacyjną – dostarczają odbiorcy rozrywkę
Media - czwarta władza