Konstytucja

dział: Prawo

Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej (…).

 

Konstytucja jest najwyższym aktem prawnym w państwie. Jej przepisy stosuje się bezpośrednio. Wszystkie organy władzy w naszym kraju działają w oparciu o przepisy prawne obowiązujące w państwie i są zawarte w Konstytucji. Zjawisko to określa się jako konstytucyjną zasadę państwa prawa.

 

Konstytucja zawiera określenie ustroju państwowego, kompetencje poszczególnych organów władzy, ich wzajemne relacja oraz prawa  i obowiązki obywateli.

Konstytucja