Motyw wsi - Słowniczek pojęć

Pańszczyzna – w okresie feudalnym praca, którą wykonywał chłop na rzecz swojego pana. Była ona przymusowa, najczęściej sprowadzała się do uprawiania roli. Stanowiła ona formę zapłaty za możliwość przebywania i użytkowania ziemi.