Motyw snu - Słowniczek pojęć

Oniryzm kształtowanie rzeczywistości, np. fabuły dzieła literackiego na kształt snu. Odwzorowanie realiów świata przedstawionego oraz bohaterów dzieła, lokujących się na pograniczy jawy i snu. Rzeczywistość zdeformowana, rządząca się swoimi własnymi prawami. Sen stanowi zwykle w utworach onirycznych podstawową zasadę kompozycyjną.

 

Somnambulizm – potocznie nazywany bywa lunatyzmem. Zjawisko o nieustalonej genezie, objawiające się nieświadomym chodzeniem i wykonywaniem różnych czynności w czasie snu. Somnambulika nie należy budzić podczas jego nocnego chodzenia, na jawie nie pamięta on zaś niczego, co działo się podczas snu.