Motyw śmierci - Słowniczek pojęć

Danse macabre – średniowieczne tańce ze Śmiercią, jeden z motywów ówczesnej literatury i malarstwa, potem niezwykle chętnie realizowany przez epokę baroku. Taniec kształtował się w dwóch etapach. W pierwszym, do korowodu przyłączało się dwanaście osób, w drugim dwadzieścia cztery. Istotny był fakt, że w przyłączaniu się do tańca została zachowana hierarchia feudalna – następowało to kolejno: od osób najwyżej w tej hierarchii położonych (król) do tych położonych najniżej (chłop).

 

Memento mori – z łac. „pamiętaj o śmierci”, przypomnienie, że śmierci nie da się uniknąć; apel o to, by nie skupiać się na rzeczach doczesnych, tylko na duchowych, pomagających godnie umrzeć i żyć po śmierci.

 

Vado mori – z łac. „idę ku śmierci”, motyw średniowieczny, przypominający o przemijalności, kruchości oraz marności ludzkiego życia i konieczności postępowania w nim zgodnie z boskimi nakazami.