Motyw ojca - Słowniczek pojęć

Rodzina – podstawowa i najważniejsza komórka społeczna. Grupa kilku osób połączonych ze sobą pokrewieństwem. Jej głową może być mężczyzna (patriarchat) lub kobieta (matriarchat). Opiera się na silnej więzi emocjonalnej łączącej poszczególnych członków rodziny.

Instynkt ojcowski – odpowiednik instynktu macierzyńskiego u kobiet. Budząca się stopniowo i zwykle nieoczekiwanie w sercu mężczyzny chęć posiadania dziecka. Połączenie motywowanego biologicznie zamiaru podtrzymania gatunku i społecznej potrzeby sprawdzenia się w nowej roli – ojca.