Motyw miasta - Słowniczek pojęć

Globalizacja – przemiany na świecie, w których wyniku zacieśniają się więzi między państwami, a formalne granice przestają mieć znaczenie. Proces integracji mieszkańców świata.

 

Urbanizacja tworzenie nowych i rozwój istniejących już miast, ich rozbudowa i reorganizacja. Łączy się to z napływem ludności do miast.