Motyw edenu/raju - Słowniczek pojęć

Eden – inaczej rajski ogród.

 

Grzech pierworodny – sprzeniewierzenie się Bogu przez Adama i Ewę poprzez zerwanie z zakazanego drzewa owocu; wynik kuszenia szatana.

 

Wąż – w Biblii symbol szatana-kusiciela.

 

Zakazany owoc – dosłownie: owoc rosnący w raju, zabroniony przez Boga do zrywania; przenośnie: wszystko, co zakazane, a co kusi.

 

Zaświaty – w wielu religiach inny, istniejący poza ziemskim czasem i przestrzenią świat, w którym toczy się życie po śmierci
Motyw edenu/raju
Nawiązania do utworów