Motyw domu - Słowniczek pojęć

Mała ojczyzna – miejsce urodzenia lub zamieszkania, z którym łączy się poczucie szczególnej więzi, znajomość historii, kultury, obyczajów danego miasta lub wsi.

 

Patriotyzm lokalny – przywiązanie do małej ojczyzny, rozumianej tu również jako region; cechuje się otwartością wobec innych grup związanych z jakimś obszarem, co odróżnia patriotyzm lokalny od lokalizmu.

 

Sarmatyzm – trend w polskiej kulturze barokowej, hołdujący przekonaniu, że szlachta Rzeczpospolitej pochodzi od plemienia Sarmatów i po nich odziedziczyła m.in. gościnność, przywiązanie do własnego domu i ziemi ojcowskiej.

 

Zaścianek – część wsi, którą zamieszkiwała tzw. szlachta zagrodowa, oddzielona umowną, niewidzialną ścianą od części chłopskiej; szlachta zaściankowa była niezwykle przywiązana do swych posiadłości ziemskich.