Motyw diabła - Słowniczek pojęć

Cyrograf pakt zawarty z diabłem; na mocy układu diabeł decyduje się służyć człowiekowi w określony wcześniej sposób, a w zamian za to otrzymuje jego duszę.

 

Demon duch dysponujący złą mocą, najczęściej występujący przeciwko człowiekowi; również: zły człowiek, który jest wcieleniem jakiejś okrutnej siły, np. zła.

 

Demonologia nauka zajmująca się demonami: badaniami, ich wyobrażeniami itd.

 

Faust postać fikcyjna pojawiająca się w literaturze i sztuce; jest to naukowiec, który podpisuje cyrograf, a w zamian diabeł ma być jego sługą.

 

Lucyfer (łac. „światłonośny”); w chrześcijaństwie: imię księcia upadłych aniołów; w Biblii imię to nie odnosi się wprost do upadłego anioła.

 

 

Motyw diabła
Nawiązania do utworów