Motyw czarów - Słowniczek pojęć

Magia ogół sposobów wpływania na ludzi i zjawiska niezależne w naturalnym świecie od woli człowieka; wpływ ten realizuje się przez rytuały (czary) i praktyki paranormalne.

 

Oniryzm – (etym. – gr. oneiros; marzenie senne) absurdalność, odrealnienie świata przedstawionego w utworze, zatarcie ciągów przyczynowo-skutkowych, wprowadzenie w rzeczywistość snu, w której nie obowiązują prawa natury.

 

Surrealizm – kierunek w sztuce, zapoczątkowany przez Guillaume’a Apollinaire’a, wyrażający nie świat rzeczywisty, naturalny, a percepcję wewnętrzną, rzeczywistość nie poddającą się prawom natury, a nawet je przekraczającą.

 

Motyw czarów
Nawiązania do utworów