Motyw bólu po stracie - Słowniczek pojęć

Elegia utwór poetycki cechujący się nastrojami smutku i melancholii; ma charakter refleksyjny, wspomnieniowy.

 

Epigramat krótki utwór poetycki, wywodzący się z dwuwierszowych napisów nagrobkowych; często o charakterze satyrycznym, z przemyślaną pointą.

 

Epitafium napis umieszczony na nagrobku lub krótki utwór ku czci zmarłego, przedstawiający jego zalety, wyrażający cierpienie po jego stracie; również ozdobna tablica umieszczona w kościele – poświęcona osobie zmarłej.

 

Pieta rzeźba lub obraz przedstawiające martwego Chrystusa spoczywającego na kolanach Marii.

 

Poezja dolorystyczna poezja związana z kultem Matki Boskiej; pieśń Stabat Mater Dolorosa miała wpływ na rozpowszechnienie w literaturze i sztuce wizerunku matki płaczącej pod krzyżem.

 

Poezja funeralna – poezja poświęcona zmarłej osobie, wyrażająca smutek po jej śmierci np. tren, epitafium, lament, tristia, żal.

 

Requiem w kościele katolickim: śpiewana msza o charakterze żałobnym.

 

Tren pieśń żałobna o charakterze elegijnym, poświęcona zmarłemu; jest wyrazem żalu po utracie osoby bliskiej sercu autora.

Motyw bólu po stracie
Nawiązania do utworów