Motyw akwatyczny - Ogólnie o problemie

Motyw wody jest niezwykle pojemny znaczeniowo i chętnie wykorzystywany w kulturze. Na uwagę zasługuje fakt, że w zależności od rejonu świata i strefy klimatycznej zupełnie inaczej interpretuje się akwatyczną symbolikę. I tak w rejonach gorących woda staje się, zwłaszcza w literaturze, symbolem życia, a nawet zbawienia. Na terenach zimnych, gdzie wody jest wręcz zbyt wiele i mieszkańcom grożą powodzie, życiodajny płyn to raczej nie symbol egzystencji, a zagrożenia. Literacką czy religijną figurą zbawienia będzie tam więc słońce