Motyw akwatyczny - Słowniczek pojęć

Akwatyczny – dotyczący wody, zarówno w sensie dosłownym, jak i przenośnym, związany ze zbiornikami wodnymi, najczęściej naturalnymi, będącymi manifestacją wielkości i piękna przyrody; etymologia: z łac aqua –woda.

 

Potop nagłe zalanie dużej powierzchni ziemi przez ogromną ilość wód; w literaturze, zwłaszcza religijnej, motyw bardzo częsty, niejednokrotnie, choć nie zawsze, związany z teologią kary i sprawiedliwości, występuje w starożytnych dziełach, pochodzących z rozmaitych kultur; teorie i badania naukowe potwierdzają rzeczywistą możliwość, a nawet prawdopodobieństwo zaistnienia potopu w odległej przeszłości.

 

Motyw akwatyczny
Nawiązania do utworów