Motyw zabójstwa - Ogólnie o problemie

Zabójstwo jest świadomym zachowaniem powodującym śmierć drugiej osoby. Najczęściej wiąże się z ogromną dawką agresji i próbą jej wyładowania, sprzecznościami interesów zabójcy i ofiary, chorobą psychiczną… Zabójstwa nie można mylić z nieumyślnym spowodowaniem śmierci, kiedy sprawca działa świadomie, jednak jego zamiarem jest popełnienie innego czynu niż pozbawienie drugiej osoby życia. Motyw zabójstwa wielokrotnie pojawia się w kontekście przejmowania władzy. Często jest to również sposób na uwolnienie się od jakiegoś problemu. Jako czyn niedozwolony podlega karze.