Motyw poety/poezji - Ogólnie o problemie

Poetą się nie jest. Poetą się bywa” – powiedział Julian Przyboś. Bycie poetą bowiem to nie zawód, a powołanie, które wyraża się w pisaniu utworów lirycznych. Powstają one pod wpływem natchnienia czy też pracy twórczej, a sami poeci traktują je różnie. Jedni (np. w epoce renesansu) widzą w nich swoją nieśmiertelność i wierzą, że przyniosą im one sławę po wiek wieków, drudzy (np. w epoce romantyzmu) traktują poezję jako najwyższą wartość, a jednocześnie jako narzędzie walki z prześladowcami narodu czy z własnymi słabościami. Poeta to człowiek wrażliwszy od innych, kierujący się dziecięcą wyobraźnią, widzący więcej i głębiej.