Motyw poety/poezji - Słowniczek pojęć

Poeta doctus – z jęz. łac. poeta uczony; jego wiedza o świecie oparta wypływa z przekonań humanizmu wymagającego od niego wszechstronnego wykształcenia, obycia w świecie i umiejętności ustosunkowania się do otaczającej rzeczywistości.

 

Poeta faber – z jęz. łac. poeta rzemieślnik; ten, który swe utwory dopracowuje w formie, dba o efekt końcowy pracy i traktuje swe powołanie do bycia poetą jako pracę.

 

Poeta wyklęty – określenie wzięte z tytułu zbioru esejów francuskiego poety Paula Verlaine’a. Postawa poety wzbudza kontrowersje: jest niezgodna z normami moralnymi, tak jak i ich, buntowników i awanturników, zachowanie. Poetami wyklętymi nazywa się m.in. francuskich symbolistów Charlesa Baudelaire’a, Arthura Rimbauda czy Polaka, Rafała Wojaczka.

 

Trubadur – średniowieczny wędrowny poeta, śpiewak. Trubadurzy wywodzili się z francuskiej Prowansji. Tematyka ich utworów odnosiła