Motyw młodości - Ogólnie o problemie

Młodość jest naturalnym etapem w życiu każdego człowieka. Obok marzeń o życiu wiecznym i wielkim szczęściu pragnieniem ludzkości wydaje się być chęć zachowania wiecznej młodości. W literaturze (jak i w ogóle w sztuce) młodość ukazana jest z różnych perspektyw. Może być szczęśliwa lub nie, wieczna albo przegrana czy utracona. Wiąże się z motywem konfliktu pokoleń – młodzi występują przeciwko starym, a kiedy sami się starzeją, przeciwstawiają im się kolejni młodzi. Przeciwieństwem motywu młodości jest motyw starości.