Motyw łagrów - Ogólnie o problemie

Łagry nierozerwalnie powiązane są z tak zwaną literaturą łagrową. W kulturze polskiej (i rosyjskiej) jest to nurt, który narodził się w wyniku masowych zsyłek ludności przez rząd radziecki do obozów koncentracyjnych i obozów pracy przymusowej w głębi Związku Radzieckiego. Większość utworów z tego nurtu ma charakter wspomnieniowy, na pół dokumentalny. Ukazana jest w nich kondycja człowieka wobec otaczającej go rzeczywistości państwa totalitarnego. Motyw łagrów łączy się pod wieloma względami z motywem Holokaustu (z tym, że ten dotyczy obozów hitlerowskich, nie radzieckich).

Motyw łagrów
Nawiązania do utworów