Motyw łagrów - Słowniczek pojęć

Gułag – (skrót od ros. Gławnoje uprawlenie łagierej – Główny zarząd obozów) radziecki urząd odpowiedzialny za kierowanie obozami pracy (łagrami). Przenośnie gułagami nazywane są same obozy.

 

Łagier – (ros. łagier – obóz) potoczne określenie na radziecki obóz pracy. Łagry powstawały od 1918 roku, zaczęto je zamykać po śmierci Józefa Stalina, a ostatecznie zlikwidowane zostały dopiero po upadku Związku Radzieckiego (1991 rok). Do tej pory nie udało się ustalić, ile osób się przez nie przewinęło. Szacuje się, że było to od piętnastu do siedemdziesięciu milionów ludzi (dla porównania: w Polsce mieszka obecnie około czterdzieści milionów).

 

Syberia – niesłusznie utożsamiana wyłącznie z krainą, w której panuje wieczne zimno (Północna Syberia). W rzeczywistości jest to ogólna nazwa na azjatycką część Rosji, która łącznie zajmuje około dziesięciu milionów kilometrów kwadratowych (na południu aż po granice z Kazachstanem, Mongolią i Chinami). Na Syberię od czasów powstania listopadowego masowo zsyłani przez władze rosyjskie (potem radzieckie) byli polscy więźniowie. Największe liczby takich przesiedleń miały miejsce właśnie po powstaniu listopadowym, styczniowym oraz w czasie II wojny światowej.

 

Totalitaryzm – system rządów, który polega na całkowitym podporządkowaniu społeczeństwa wobec władzy. W znacznym stopniu oparty jest na terrorze i propagandzie. Przykładami państw o ustrojach totalitarnych były: hitlerowskie Niemcy, faszystowskie Włochy oraz komunistyczny Związek Radziecki.

Motyw łagrów
Nawiązania do utworów