Motyw Holokaustu - Ogólnie o problemie

Holokaust – polityka hitlerowców w czasie II wojny światowej, inaczej zwana Zagładą, mająca za cel zlikwidowanie narodu żydowskiego. Jej podwalin można doszukiwać się w czasach przedwojennych. Już w roku 1935, kiedy to w Niemczech wprowadzono ustawy norymberskie, opierające się na antysemityzmie, Żydzi zaczęli być tępieni i izolowani.

Shoah jest najtragiczniejszą kartą w długiej historii Żydów – mord dokonywał się w stopniowy i zaplanowany przez nazistów sposób. Całe rodziny ginęły w obozach koncentracyjnych, a liczbę żydowskich ofiar szacuje się na około 6 milionów.