Motyw Holokaustu - Słowniczek pojęć

Eksterminacja – inaczej Zagłada. Polityka, stosowana z premedytacją, której głównym celem jest zlikwidowanie nie tylko kultury określonej grupy społecznej (narodowościowej), ale przede wszystkim ludzi. 

 

Getto – wydzielony, zamknięty i odizolowany obszar, w którym przymusowo umieszczano Żydów w czasie II wojny światowej.

 

Shoah – pojęcie hebrajskie równoznaczne Zagładzie.

Motyw Holokaustu
Nawiązania do utworów