Motyw donosicielstwa - Ogólnie o problemie

Ogólnie o problemie

Donosicielstwo istnieje od zawsze, występuje już w Biblii. Jest to problem społeczny – podcina zaufanie, wprowadza niepokój w życie zbiorowości. Motywy składania donosów były i są różne: podporządkowanie aparatowi państwowemu, własne korzyści i wpływy, chęć zrobienia kariery, zemsta, zazdrość. Zazwyczaj więc donosiciele myślą o własnym dobru lub bezpieczeństwie. Donosy mogą być prawdziwe lub fałszywe, jednak nawet te drugie wielokrotnie wprowadzały zamieszanie w życie oskarżonych, a nawet prowadziły do śmierci. Najbardziej szkodliwe zdrady to te związane z systemem państwowym, gdyż doprowadzają do upadku człowieka (również niewinnego). Mniej szkodliwe donosy dotyczą kolegów szkolnych lub sąsiadów. Jednak również nie są to zachowania, które wspomagają budowanie więzi społecznych.