Motyw apokalipsy - Ogólnie o problemie

Termin „apokalipsa” nieodłącznie kojarzy się z wizją końca świata i zarazem strasznymi nieszczęściami, które mają spaść na ziemię. Bywa, że używa się tego określenia w znaczeniu przenośnym w sytuacjach, gdy ktoś znajduje się w szczególnie niesprzyjających okolicznościach życiowych . Czasem słowo to ma nawet odcień żartobliwy, jak choćby wtedy, gdy pojawia się w ustach jednej z bohaterek kontrowersyjnego serialu animowanego Włatcy móch. Odniesienie do pola znaczeniowego tego wyrazu można znaleźć nie tylko w użyciu języka w wymiarze jednostkowym, ale również w sposobie uzewnętrzniania swego światopoglądu przez pokolenia żyjące w epokach schyłkowych. Takie apokaliptyczne spojrzenie na świat łączy się wtedy z poczuciem beznadziei przenoszeniem ludzkich oczekiwań na płaszczyznę eschatologiczną. Tak było na przykład wśród pierwszych chrześcijan, którzy oczekiwali rychłego końca świata, a zarazem powtórnego przyjścia Jezusa (paruzji), który całkowicie zapanuje nad rzeczywistością.