Transakcja wojny chocimskiej - Nawiązania i bibliografia

epoka: Barok

Kontynuacje i nawiązania

 • Dzieła kultury, do których powstania inspirację stanowiły bitwa pod Chocimiem i postać Jana Karola Chodkiewicza, to m. in.:
 • Kilka portretów Jana Karola Chodkiewicza nieznanego autorstwa (obrazy);
 • January Suchodolski, Hetman Jan Karol Chodkiewicz (obraz);
 • Józef Brandt, Bitwa pod Chocimiem (obraz);
 • Juliusz Kossak, Jan Karol Chodkiewicz (rysunek);
 • Stanisław Batowski-Kaczor, Bitwa pod Chocimiem (obraz).
 • Sarmatyzm stanowił inspirację dla:
 • Ignacy Krasicki, Pijaństwo, Do króla (satyry),
 • Franciszek Karpiński, Żale Sarmaty nad grobem Zygmunta Augusta (wiersz),
 • Franciszek Zabłocki, Sarmatyzm (dramat),
 • Julian Ursyn Niemcewicz, Powrót posła (dramat),
 • Henryk Rzewuski, Pamiątki Pana Seweryna Soplicy, cześnika parnawskiego (gawęda szlachecka),
 • Aleksander Fredro, Zemsta (dramat),
 • Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz (epos),
 • Henryk Sienkiewicz, Trylogia (powieści),
 • reż. Jerzy Hoffman, Pan Wołodyjowski, Potop, Ogniem i mieczem (filmy),
 • Jacek Kaczmarski i Jacek Kowalski, Dwie Sarmacje (płyta koncertowa),
 • Dzikie pola (podręcznik do gry fabularnej, która powstała na początku XXI wieku; jej akcja rozgrywać się może w wiekach od XVI do XVIII, a gracze wcielać się mogą w charakterystyczne dla tamtego okresu postacie; zawiera opisy ówczesnych obyczajów).

 

Bibliografia przedmiotowa

 • Claude Backvis, Szczególna próbka historycznego eposu „Wojna chocimska” Wacława Potockiego, [w tegoż:] Szkice o kulturze staropolskiej, Warszawa 1975.
 • Janusz Tazbir, Sarmaci i świat, Kraków 2001.

 

 

 

Transakcja wojny chocimskiej