Transakcja wojny chocimskiej - Gatunek literacki

epoka: Barok

Transakcja wojny chocimskiej to epos heroiczny. Gatunek ten jest charakterystyczny dla epoki baroku. Rozwijał się w XVI i XVII wieku. Wielu badaczy uważa, że utwór Wacława Potockiego to arcydzieło gatunku na skalę europejską. Epos heroiczny pod względem swojej formy nawiązuje do eposu homeryckiego. Posiada charakterystyczne dla niego cechy, na przykład formę wierszowaną, figury stylistyczne, podniosłą retorykę. Transakcja wojny chocimskiej…, podobnie jak Iliada, czy Odyseja, rozpoczyna się inwokacją:

Boże! którego nieba, ziemie, morza chwalą, / Co tak mdłym piórem, jako władniesz groźną stalą, / Co się mścisz nad ostatnim domu tego węgłem, / Gdzie kto usty przysięga sercem nieprzysięgłem – / Ciebie proszę, abyś to, co ku twojej wdzięcz / W tym królestwie śmiertelne chcą wspominać ręce, / Szczęścić raczył.

Natomiast swoją treścią utwory w tym gatunku nawiązują do czasów, w których powstały. Rezygnują ze świata nadprzyrodzonego, pokazując realia swojej epoki (u Wacława Potockiego wydarzenie historyczne sprzed pięćdziesięciu lat).

Transakcja wojny chocimskiej