Trans-Atlantyk - Nawiązania i bibliografia

Barok w literaturze późniejszych epok:

  • F. Zabłocki, Sarmatyzm
  • A. Malczewski, Maria
  • J.I. Kraszewski, Hrabina Cosel
  • H. Sienkiewicz, Trylogia
  • W. Gombrowicz, Trans-Atlantyk
  • Wybrane utwory S. Grochowiaka, J.M.Rymkiewicza, J. Harasymowicza

 

Bibliografia

  • J. Błoński, Forma, śmierć i rzeczy ostateczne. Studia o Gombrowiczu, Kraków 1994.
  • R. Gombrowicz, Gombrowicz w Argentynie. 1939-1963, Warszawa 2005