Potop - Nawiązania i bibliografia

epoka: Pozytywizm

Kontynuacje i nawiązania

 

Ekranizacje Trylogii

 • reż. Jerzy Hoffman, w roli Pana Wołodyjowskiego Tadeusz Łomnicki, Pan Wołodyjowski (1969 r.) oraz serial telewizyjny na podstawie filmu pod tytułem Przygody Pana Michała;
 • reż. Jerzy Hoffman, w roli Kmicica Daniel Olbrychski, Potop (1974 r.);
 • reż. Jerzy Hoffman, w roli Skrzetuskiego Michał Żebrowski, Ogniem i mieczem (1999 r.).

 

Powieści historyczne

 • Julian Ursyn Niemcewicz, Dwóch panów Sieciechów, Jan z Tęczyna;
 • Teodor Tomasz Jeż, Za króla Olbrahta;
 • Józef Ignacy Kraszewski, Stara baśń (i około dziewięćdziesiąt innych powieści historycznych!);
 • Bolesław Prus, Faraon;
 • Henryk Sienkiewicz, Krzyżacy, Quo vadis?;
 • Stefan Żeromski, Popioły, Wierna rzeka;
 • Władysław Reymont, Rok 1794;
 • Wacław Berent, Żywe kamienie;
 • Jarosław Iwaszkiewicz, Czerwone tarcze;
 • Teodor Parnicki, Srebrne orły;
 • Antoni Gołubiew, Bolesław Chrobry;
 • Jerzy Andrzejewski, Ciemności kryją ziemię;
 • Andrzej Szczypiorski, Msza za miasto Arras.

 

Utwory nawiązujące do wątku sarmackiego

 • Jan Chryzostom Pasek, Pamiętniki;
 • Franciszek Zabłocki, Sarmatyzm;
 • Henryk Rzewuski, Pamiątki Pana Seweryna Soplicy;
 • Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz;
 • Aleksander Fredro, Zemsta;
 • Witold Gombrowicz, Trans-Atlantyk;
 • Jacek Kaczmarski (muzyka), Dzieci Hioba (tu piosenki bezpośrednio nawiązujące do Trylogii Sienkiewicza: Pan Podbipięta, Pan Kmicic, Pan Wołodyjowski), Sarmatia, Dwie Sarmacje (w duecie z Jackiem Kowalskim).

 

Bibliografia przedmiotowa

 • H. Sienkiewicz, O powieści historycznej, [w:] Programy i dyskusje literatury pozytywizmu, oprac. J. Kulczyka-Saloni, Wrocław 1985.
 • Trylogia Henryka Sienkiewicza. Studia, szkice, polemiki, oprac. T. Jodełka, Warszawa 1962.
 • J. Krzyżanowski, Twórczość Henryka Sienkiewicza, Warszawa 1970.
 • T. Bujnicki, Trylogia Henryka Sienkiewicza na tle tradycji polskiej powieści historycznej, Warszawa 1973.
 • Z. Szweykowski, Trylogia Sienkiewicza, Poznań 1961