Poezja Potockiego - Nawiązania i bibliografia

epoka: Barok

Kontynuacje i nawiązania

 • Krytykę narodu znajdziesz w takich utworach, jak:
 • Jan Kochanowski, Pieśni V [Kto ma swego chleba], Odprawa posłów greckich;
 • Ignacy Krasicki, Pijaństwo;
 • Julian Ursyn Niemcewicz, Powrót posła;
 • Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz;
 • Aleksander Fredro, Zemsta;
 • Jan Lechoń, Sejm;
 • Witold Gombrowicz, Trans-Atlantyk;
 • Ernest Bryll, Portret sarmacki.

 

Bibliografia przedmiotowa

 • Jan Malicki, Słowa i  rzeczy. Twórczość Wacława Potockiego wobec polskiej tradycji literackiej, Katowice 1980.
 • Wokół Wacława Potockiego. Studia i szkice staropolskie w 300. rocznicę śmierci poety, red. Jan Malicki, Dariusz Rott, Katowice 1997.
Poezja Potockiego