Poezja Potockiego - Informacje wstępne

epoka: Barok

Wacław Potocki pisał zarówno poematy, romanse, wiersze okolicznościowe, religijne, jak i polityczne. Najbardziej znane z nich: poemat Transakcja wojny chocimskiej, dotyczący treści patriotycznych, zbiór Moralia oraz Ogród fraszek. Autor z jednej strony stosuje język prosty, zrozumiały dla odbiorcy. Z drugiej – używa barokowej poetyki, pojawiają się w jego utworach niewybredne koncepty. Jest to twórczość charakterystyczna dla ziemiańskiego nurtu polskiego baroku. Ogród fraszek jest zbiorem pisanym przez Potockiego przez piętnaście lat. Jednak wydany drukiem został dopiero na początku XX wieku. Zawiera ponad 1800 utworów o różnorodnej treści. Tematyka dotyczy zarówno obyczajowości, moralności i filozofii, jak i kwestii społeczno-politycznych. Utwory przedstawiają szlacheckie życie i obyczaje ziemiańskie. Wacław Potocki odnosi się w nich negatywnie do ówczesnej mu sytuacji Rzeczpospolitej. Robi to w sposób satyryczny, moralizuje. Wypomina złotą wolność, anarchię i prywatę. Z Ogrodu fraszek pochodzą wiersze: Nierządem Polska stoi, Pospolite ruszenie i Zbytki polskie.